UP-GRADING 2020-2021

UP-GRADING 2020-2021

Hongera kwa kufanikiwa kuchaguliwa kujiunga katika chuo cha Uuguuzi cha Mt. Gaspar. Chuo hiki kinatoa kozi ya Uuguzi. Kozi hii ni ya miaka mitatu lakini unaweza kusoma kwa miaka miwili na kuhitimu kwa ngazi ya cheti. Chuo kipo chini ya Usimamizi wa Kanisa Katoliki...
PRE- SERVICE 2020-2023

PRE- SERVICE 2020-2023

Hongera kwa kufanikiwa kuchaguliwa kujiunga katika chuo cha Uuguuzi cha Mt. Gaspar. Chuo hiki kinatoa kozi ya Uuguzi. Kozi hii ni ya miaka mitatu lakini unaweza kusoma kwa miaka miwili na kuhitimu kwa ngazi ya cheti. Chuo kipo chini ya Usimamizi wa Kanisa Katoliki...
Vyeti vya NACTE vimetoka

Vyeti vya NACTE vimetoka

Kwa wahitimu wa stashahada ya miaka mitata (Pre-Service Diploma) 2016-2019 VIETY VYA NACTE VIMETOKA . Mnaweza kufika Chuoni kuchukua kuanzia tarehe 01/07 hadi tarehe 30/07/2020. Baada ya hapa utalazimika kulipa gharama za kutunza cheti kwa mujibu wa taratibu za Chuo....
TANZAGO – Chuo cha Uuguzu cha Mt. Gaspari

TANZAGO – Chuo cha Uuguzu cha Mt. Gaspari

TANZAGO Kutokana na tangazo lililotolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa VYUO VYOTE vitafunguliwa mwezi Juni 2020, TUNAPENDA KUWATANGAZIA wanachuo wote kuwa wanapaswa kufika Chuoni tarehe 01 Juni 2020 bila kuchelewa. Ili waweze kupokelewa...