saidia kwa kutoa mchango wako 

Mambo yote tunayofanya yanawezekana kwa kupitia mchango wako!

Hospitali ya Mt. Gaspari  inakuitaji wewe pia

Watumishi, mahitaji ya kila siku, dawa na matibabu mbalimbali: hatuwezi kufanya bila wewe. Saidia utume wetu.

h

dawa

watumishi

ukarabati

Tusaidie!

Unaweza kutoa mchango wako kupitia account ya Hospitali.

Jina: St. Gaspar Hospital

Nambari ya account: 5191910001255

Banki: NMB Bank – Itigi

AU

Jina: Society of the Precious Blood 

Nambari ya account: 01J1049291400

Banki: CRDB Bank – Manyoni

mahali

St. Gaspar Referral Hospital

P.O. 12 – Itigi (Singida)

 

email

info@stgasparhospital.org

nambari ya simu

(+255) 262540193

(+255) 755454040